Нормативно-правовое обеспечение ОСО

  Нормативные правовые акты Республики Беларусь

  (документы можно скачать на сайте УО «РИПО»)

   

  1. Указ Президента Республики Беларусь «О правилах приема в высшие и средние специальные учебные заведения» (утверждено 7 февраля 2006 г.) № 80
  2. Закон Рэспублікi Беларусь "Аб Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі"
  3. Закон Рэспублікi Беларусь Аб Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі
  4. Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі

   

  Увядзенне ў дзеянне Закона Рэспублікі Беларусь “Аб Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” будзе садзейнічаць:

  • дзяржаўнаму рэгуляванню ў сферы моўнай палітыкі і практыкі;
  • стабілізацыі арфаграфічных норм беларускай літаратурнай мовы;
  • забеспячэнню пераемнасці і захаванню адзінага моўнага рэжыму ў сістэме адукацыі.

  Прычыны карэкціроўкі беларускага правапісу:

  • Неабходнасць адаптацыі англамоўных і іншых шматлікіх запазычанняў да фанетычнага прынцыпу нашага правапісу з мэтаю захавання нацыянальнай адметнасці пісьмовай беларускай мовы
  • Змяншэнне колькасці выключэнняў з правіл
  • Пазбаўленне ад ненарматыўных арфаграфічных варыянтаў
  • Рэструктураванне дзеючых правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі 1959 года.

  Моўная адукацыя ў школе сёння і заўтра. На пытанні "Настаўніцкай газеты" адказвае намеснік Міністра адукацыі Казімір Сцяпанавіч Фарыно.

  Для якаснай арганізацыі працэсу навучання беларускай мове пасля ўвядзення ў дзеянне Закона Рэспублікі Беларусь «Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь вызначаны пераходны перыяд, працягласць якога складае 3 гады (з 1 верасня 2010 г. па 31 жніўня 2013 г.).

   Матэрыялы, якія тлумачаць асобныя параграфы «Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» (2008 г.), друкаваліся і працягваюць друкавацца ў часопісах «Роднае слова», «Беларуская мова і літаратура», «Веснік адукацыі», у «Настаўніцкай газеце».

   Концепции

  • Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь (утверждено Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 14 декабря 2006 года № 125, зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 30.12.2006 г. № 8/15613). (Документ размещен в сборнике нормативных документов МО Республики Беларусь № 2, 2007).

   

  Положения

  • Положение об учреждении общего среднего образования
  • Положение об учреждении профессионально-технического образования
  • (утверждено Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 05.08.2011 № 216)
  • Положение об учреждении среднего специального образования (Утверждено Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 22.07.2011 № 106)
  • Положения об учебно-методическом комплексе на уровне дошкольного и общего среднего образования, профессионально-технического образования, среднего специального образования, высшего образования (утверждено Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 26.07.2011 г. № 167)

   Постановления

  • Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.05.2011 N 45 "Об установлении перечня заболеваний, которые являются медицинским основанием для освобождения учащихся от выпускных экзаменов, и признании утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 октября 2006 г. N 80"
  • Перечень мебели, инвентаря и средств обучения, необходимых для организации образовательного процесса учреждениями образования, реализующими образовательные программы общего среднего образования (утвержден постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 12.06.2014 г. № 75).
  • Метадычныя рэкамендацыі па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюсь адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі (утверждено Министерством образования Республики Беларусь 02.05.2013)
  • Правила проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования (утверждено Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 20.06.2011 № 38)
  • Правила проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ профессионально-технического образования (утверждено Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 05.08.2011 № 216)
  • Правила проведения аттестации учащихся, курсантов при освоении содержания образовательных программ среднего специального образования (утверждено Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 22.07.2011 № 106)
  • Санитарные нормы и правила "Требования для учреждений профессионально-технического и среднего специального образования" (утверждено Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 06.05.2013 № 38)
  • «О введении десятибалльной системы оценки результатов учебной деятельности учащихся в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего и профессионально-технического образования» (Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 10 июня 2002 г., регистрационный № 8/81178).
  • Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 29 мая 2004 года № 17 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства образования Республики Беларусь от 24 мая 2002 г. № 21» (утверждена Десятибалльная шкала и показатели оценки результатов учебной деятельности обучающихся в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего образования, а также обучающихся в учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего специального образования (общеобразовательный компонент). Документ размещен в «Настаўніцкай газеце» от 22.04.2004 № 60
  • Инструкция о республиканской олимпиаде по учебным предметам (утверждено Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 20.11.2003 № 73, в редакции Постановления Министерства образования Республики Беларусь 13.09.2011 № 257)
  • Инструкции о порядке организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований для лиц с особенностями психофизического развития (утверждено Постановлением Министерства образования Республики Беларусь, Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 31 октября 2006 года № 102/39, зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 07.12.2006 г. № 8/15457). Документ размещен в сборнике нормативных документов МО РБ № 1, 2007.
  • Інструкцыя аб парадку вывучэння беларускай і рускай моў замежнымі грамадзянамі і асобамі без грамадзянства, якія часова знаходзяцца або часова пражываюць у Рэспубліцы Беларусь (зацверджана Пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 13.06.2011 № 28)
  • Инструкция о порядке обучения и воспитания учащихся, находящихся на стационарном лечении в организация здравоохранения (утверждено Постановлением Министерства образования Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 октября 2006 года № 98/86, зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 24.10.2006 г. № 8/15194). Документ размещен в сборнике нормативных документов МО РБ № 23, 2006.
  • Iнструкцыя аб атэстацыі ў парадку экстэрнату (зацверджана Пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 25.07.2011 № 130)
  • Інструкцыя па стварэнні, папаўненні і абнаўленні бібліятэчных фондаў школьных падручнікаў (зацверджана Загадам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 1 лютага 2000 г. № 49, зарэгістравана ў Нацыянальным рэестры прававых актаў Рэспублікі Беларусь ад 14.02.2000 г. № 8/2985). Документ размещен в сборнике нормативных документов МО РБ № 6, 2000
  • Перечень средств обучения, учебного оборудования для специальных учреждений образования (утверждено Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 14 апреля 2007 г. № 28).
  • ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ (ДИСЦИПЛИНАМ) "ХИМИЯ" И "ФИЗИКА" В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (УТВЕРЖДЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 26 марта 2008 г. N 26, Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 15 октября 2008 г. N 8/19618)
  • Правила безопасности при организации образовательного процесса по учебному предмету (дисциплине) "Биология" в учреждениях образования Республики Беларусь: «Правила по охране труда для кабинетов (лабораторий) физики, хими, биологии общеобразовательных учреждений, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений Министерства образвоания Республии Беларусь» (утверждено Приказом Министра образования Респубики Беларусь № 47 от 05.02.1998 г.)

  Приказы

  • «Приказ Об утверждении билетов по отдельным учебным предметам для выпускных экзаменов, экзаменов в порядке экстерната в 2013/2014 учебном году
  • «Приказ Об утверждении программ вступительных испытаний в учреждения высшего и среднего специального образования в 2014 году
  • «Приказ о проведении в 2013/2014 учебном году республиканской олимпиады по учебным предметам.
  • «Об утверждении содержания общеобразовательного компонента учебных планов учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования » (Приказ Министерства образования Республики Беларусь N 612 от 06.08.2008 г.)
  • «О внесении изменений в приказ Министерства образования Республики Беларусь от 06.08.2008 г. № 612 » (Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 25.08.2010 г. № 559)
  • «О внесении изменений в содержание общеобразовательного компонента учебных планов учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования (Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 21.04.2009 г. № 567)
  • «Об утверждении содержания общеобразовательного компонента учебных планов учреждений, обеспечивающих получение професионально-технического образования » (Приказ Министерства образования Республики Беларусь N 515 от 31.03.2009 г.)
  • «О внесении изменений в приказ Министерства образования Республики Беларусь от 31.03.2009 г. № 515» (Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 31.08.2010 г. № 566)
  • «О внесении изменений в содержание общеобразовательного компонента учебных планов учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического образования (Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 08.06.2009 г. № 710)

  О проведении экзаменов по общеобразовательным предметам в учреждениях, обеспечивающих получение среднего специального образования

  Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. N 94 “Об утверждении санитарных норм, правил и гигиенических нормативов "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования" и о признании утратившими силу некоторых технических нормативных правовых актов, отдельного структурного элемента технического нормативного акта”

  О содержании экзаменационных билетов устных вступительных экзаменов по математике для поступающих в учреждения, обеспечивающие получение среднего специального образования